طراحی سایت فروشگاهی : داشتن یک سایت فروشگاهی یعنی داشتن یک فروشگاه با ویترینی به بزرگی ایران یا کشور محل فعالیت . شاید در راس فروشگاه های اینترنتی ایرانی فروشگاه دیجیکالا را میتوان پیشرو در این زم