روش های کاربردی دیجیتال مارکتینگ + مشاوره و توضیحات

روش های کاربردی دیجیتال مارکتینگ + مشاوره و توضیحات

دیجیتال مارکتینگ چیست ؟ دیجیتال مارکتینگ مفهوم نو و تازه ای نیست ، اولین دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتال) صورت گرفته در جهان مربوط به حدود صد سال پیش است .در سال هزار و نهصد و هشتاد و شش رادیو اختراع شد . حدود یک دهه طول کشید تا رادیو در میان مردم رواج و محبوبیت پیدا کند و تعداد زیادی از مردم آن را تهیه کنند ، بعد از آن...
مجموعه لیمونیا digitalmarketing
Call Now Button مشاوره رایگان و ثبت درخواست